MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een ruim begrip. Wat verstaat Logitech hier onder?

 

Wij vinden dat we als succesvol bedrijf onze bijdrage kunnen en moeten leveren aan het verbeteren van het welzijn van mensen en het milieu om ons heen. Dit start met een bewustwordingsproces, maar vervolgens is het ook een kwestie van je verantwoording nemen en (gewoon) doen.

 

Lees verder >

 

Duurzaamheid

Sinds 2009 gaan we binnen onze bedrijfsvoering bewust om met het gebruik van energie en de uitstoot van CO2. In 2010 waren we één van de eerste bedrijven die gecertificeerd werd conform de CO2-prestatieladder van SKAO. Door voortdurende initiatieven hebben we al veel besparingen kunnen realiseren de afgelopen jaren, en staan we nu reeds een aantal jaren op het hoogste niveau van deze ladder: Trede 5. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe besparingsmogelijkheden, niet alleen binnen ons bedrijf, maar ook in keten.

Veiligheid

Samen zorgen voor bewust veilig werken. Niet zomaar een kreet, onder dit motto werken wij aan het continue verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -handelen binnen onze organisatie en de spoorbranche. Sinds 2014 zijn we gecertificeerd conform de Veiligheidsladder. Door al onze inspanningen op dit gebied staan wij inmiddels op Trede 3.

Maatschappij

Buiten bovenstaande speerpunten proberen wij ook met andere initiatieven onze bijdrage aan een betere maatschappij te leveren. Het gebruik van hout en kolen als brandstof is een groeiend probleem in Ghana. 1,3 miljoen huishoudens in Ghana (31% van alle huishoudens) gebruiken houtskool om op te koken. Daarnaast wordt ook hout gebruikt om te koken. Hout wordt uit de bossen gehaald waardoor er op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Het koken op hout en houtskool is niet alleen erg energie inefficiënt maar het veroorzaakt ook longziekten bij voornamelijk vrouwen en kinderen. In Afrika sterven er jaarlijks meer mensen aan deze longziekten als gevolg van rookontwikkeling dan aan aids! Logitech compenseert haar volledige CO2-uitstoot over 2017 (67 ton) door aankoop van Gold Standard rechten uit het cook stoves project in Ghana. Door het gebruik van nieuwe efficiënte cook stoves is er minder brandstof nodig en wordt er sneller gekookt. Dat betekent dat minder hout en houtskool nodig is en het voor vrouwen en kinderen niet meer nodig is dagelijks veel tijd te besteden aan het sprokkelen van hout met grote gevolgen voor ontbossing. Dit resulteert weer in minder CO₂-uitstoot, minder rookontwikkeling en gezondere leefomstandigheden.

dUURZAAM

 

overige links

 

Logitech B.V.

Princenhof Park 14  |  3972 NG Driebergen

Postbus 134  |  3970 AC Driebergen

T (030) 691 19 77   |  info@logitech.nl

 

lid van Rail Cargo information Netherlands