MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een ruim begrip. Wat verstaat Logitech hier onder?

 

Wij vinden dat we als succesvol bedrijf onze bijdrage kunnen en moeten leveren aan het verbeteren van het welzijn van mensen en het milieu om ons heen. Dit start met een bewustwordingsproces, maar vervolgens is het ook een kwestie van je verantwoording nemen en (gewoon) doen.

 

Lees verder >

 

Duurzaamheid

Sinds 2009 gaan we binnen onze bedrijfsvoering bewust om met het gebruik van energie en de uitstoot van CO2. In 2010 waren we één van de eerste bedrijven die gecertificeerd werd conform de CO2-prestatieladder van SKAO. Door voortdurende initiatieven hebben we al veel besparingen kunnen realiseren de afgelopen jaren, en staan we nu reeds een aantal jaren op het hoogste niveau van deze ladder: Trede 5. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe besparingsmogelijkheden, niet alleen binnen ons bedrijf, maar ook in keten.

Veiligheid

Samen zorgen voor bewust veilig werken. Niet zomaar een kreet, onder dit motto werken wij aan het continue verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -handelen binnen onze organisatie en de spoorbranche. Sinds 2014 zijn we gecertificeerd conform de Veiligheidsladder. Door al onze inspanningen op dit gebied staan wij inmiddels op Trede 3.

Maatschappij

Buiten bovenstaande speerpunten proberen wij ook met andere initiatieven onze bijdrage aan een betere maatschappij te leveren. Dit doen we bijvoorbeeld door met enige regelmaat goede doelen te sponseren en door, buiten onze verplichtingen vanuit de CO2 ladder om en geheel op eigen initiatief jaarlijks onze overblijvende CO2 uitstoot te compenseren door de aanschaf van Gold Standard credits. Zo hebben we de gehele CO2-uitstoot over 2016 (60 ton) gecompenseerd door de aankoop van Gold Standard certificaten in het Landfill gas project in Turkije. Dit draagt bij tot de vermindering van broeikasgassen en het vermijden van methaangas in het gebied van twee grote stortplaatsen in de omgeving van Istanbul. Het afgevangen gas wordt omgezet in elektriciteit. Door verdere capaciteitsuitbreiding kan 50,0 MW aan duurzame energie opgewekt worden, genoeg voor 175.000 huishoudens en een vermindering van 1,5 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar voor de komende 10 jaar.

download

 

overige links

 

Logitech B.V.

Princenhof Park 14  |  3972 NG Driebergen

Postbus 134  |  3970 AC Driebergen

T (030) 691 19 77   |  info@logitech.nl