Capaciteitsanalyse Rail Terminal Gelderland

Voor Provincie Gelderland hebben we een capaciteitsanalyse uitgevoerd voor de toekomstige Rail Terminal Gelderland.

Voor Provincie Gelderland hebben we een capaciteitsanalyse uitgevoerd voor de toekomstige Rail Terminal Gelderland, waarin de capaciteit in zowel een mogelijke startfase alsook de eindfase bepaald is met behulp van onze expertise op het gebied van goederenstromen en door Logitech ontwikkelde rekenmodellen.