De infrastructuur in een gebied moet passen bij de bestaande vervoersstromen en tegelijkertijd zijn toegesneden op verwachte ontwikkelingen in de toekomst.

Zijn er veranderingen op til, dan ontstaat behoefte aan goed onderzoek naar de huidige logistiek van het spoor en gedegen advies over de gewenste railinfrastructuur. Voor ons is dat ons dagelijks werk. Wij onderzoeken voor u wat er nodig is en adviseren over wat nodig is om de gewenste situatie te bereiken. Dat doen we met een concreet plan voor zowel de infrastructuur als de technische voorzieningen die daarvoor nodig zijn. We houden rekening met verschillende vervoerswijzen, beschikbare middelen en ruimte en het beschikbare budget voor investeringen en operationele kosten.

BELEIDSONDERSTEUNENDE STUDIES

Om u goed te kunnen adviseren onderzoekt Logitech de vervoersontwikkelingen en strategieën om inzicht te krijgen in de belangen van alle betrokken partijen, de gewenste functionaliteit van de railinfrastructuur en de mate waarin die toekomstbestendig is. Denk daarbij aan bijvoorbeeld studies naar de:

 • haalbaarheid van intermodale knooppunten of ontsluitingen
 • ontwikkeling van masterplannen en reservering van de benodigde ruimte (voor railinfra)
 • locaties voor terminals en servicepunten ten behoeve van onderhoud
 • capaciteit van het gebied voor infrastructuur en goederenknooppunten
 • toepassingen in en aansluiting op de markt.

SPOORLOGISTIEK ONDERZOEK

Een efficiënte afwikkeling van goederenvervoer vereist inzicht in de gewenste exploitatie, benodigde functionaliteiten en de effectiviteit ervan. Een spoorlogistiek onderzoek geeft duidelijkheid over onder andere:

 • de vervoerscapaciteit in trein- en wagonaantallen
 • het benodigd aantal sporen en de spoorlengtes
 • overslagtechnieken en -capaciteiten
 • veilige en efficiënte werkmethoden
 • dienstregelingen en rangeerprocessen.

OVERIGE ADVIEZEN

In aanvulling op het bovenstaande kan Logitech u ook van dienst zijn wanneer u:

 • de waarde van uw railinfrastructuur wilt laten bepalen bij een overdracht
 • ontsporingen wilt laten onderzoeken en analyseren
 • een boordeling wenst ten behoeve van de veilige berijdbaarheid van sporen
 • onderhoudsinspecties wilt laten uitvoeren of de uitvoering wilt laten begeleiden
 • meerjarenplannen voor onderhoud wil opstellen
 • locatie, bouw en inrichting van onderhoudswerkplaatsen wilt laten onderzoeken.

Railadvies in de praktijk

Logitech_Cabooter

Groei railterminals in Nederland

Logitech ziet een groei in de investeringen in overslagterminals voor rail, die past in de ambities die Nederland heeft als het gaat over duurzaam vervoer. Tegelijkertijd constateren we ook dat er nog veel te doen is. We zijn op de goede weg, maar hebben nog vele stappen te zetten in de ontwikkeling van infrastructuur en digitalisering van de logistieke keten.

Lees verder »
Logitech: Flevokust Haven

Flevokust Haven

De regio Flevoland ontwikkelt zich sterk als logistieke hotspot, en daarmee groeit ook de vraag naar multimodale vervoersoplossingen. In samenwerking met de Stec Groep BV onderzoekt Logitech de groeicapaciteit van de markt voor spoorvervoer binnen en naar de provincie Flevoland, zodat zij een belangrijk knooppunt voor goederenvervoer kan worden.

Lees verder »