Het ontwikkelen en invoeren van (nieuwe) logistieke concepten vraagt om een integrale top-downbenadering op het niveau van onderzoek, planvorming en realisatie. De primaire processen vormen daarvoor de basis, gevolgd door de ondersteunende functies en de facilitaire voorzieningen. Op die manier worden logistieke processen zo ingericht dat ze efficiënt zijn, optimaal de bedrijfsmiddelen en de inzet van personeel benutten, kostenverlagend werken en operationaliteit beheersbaar houden.

ONDERZOEK EN ANALYSE

Onze specialisten onderzoeken voor u op tactisch en operationeel niveau de logistieke processen in uw bedrijf of instelling. Dat doen we door middel van:

 • een logistieke analyse van de bedrijfsprocessen
 • het vaststellen van een logistiek concept
 • het ontwikkelen van masterplannen
 • een studie naar de routing en de gewenst lay-out van de logistiek
 • een goederenstroomanalyse
 • een onderzoek naar en advies over verzamelmethoden voor orders
 • het ontwikkelen van rekenmodellen voor Activity Based Costing.

ONTWERP EN REALISATIE

Logitech verzorgt ook de uitwerking van het logistieke concept. Dat houdt in het vertalen van het concept in een efficiënte inrichting van bedrijfsterreinen, gebouwen en een doelmatig gebruik van bedrijfsmiddelen en het realiseren van de gekozen oplossing van a tot z. Waar nodig werken we samen met uw externe partners.

Voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn:

 • magazijnen en distributiecentra
 • interne transportsystemen voor pallets, stukgoed en colli
 • logistieke afhandeling rond productie- en assemblagelijnen
 • analyse goederenstromen
 • mechanisering en automatisering in de goederenstromen
 • gebouwinrichting en lay-out van bedrijfsterreinen
 • op- en overslagfaciliteiten voor bulkmaterialen
 • poortprocessen en toegangscontrole
 • weegbrugafhandeling en inrichting weegbrug omgeving.

Logistieke bedrijfsinrichting in de praktijk