Planstudie spoor Port of Moerdijk

Het haven- en industrieterrein van Moerdijk is strategisch gelegen tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen.

Het haven- en industrieterrein van Moerdijk is strategisch gelegen tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen. Moerdijk is een logistieke draaischijf waar goederenstromen samenkomen en productie plaatsvindt.

Voor Port of Moerdijk hebben we samen met een aantal partners een inventarisatie uitgevoerd van de huidige situatie, kansen en knelpunten, verbetermogelijkheden en maatregelen van het spoor.

Deze Planstudie Spoor is een onderlegger met mogelijke ontwikkelingen en maatregelen waarop het Havenbedrijf haar strategie kan baseren ten aanzien van de bereikbaarheid van de haven voor de modaliteit spoor.

Uitvoering van de strategie bestaat uit het volgen van marktontwikkeling, het plegen van gerichte investeringen door het Havenbedrijf en het op de agenda krijgen van relevante spooronderwerpen bij andere (investerende) partijen.