Het bouwen van een terminal of bedrijfsspooraansluiting gaat verder dan uitsluitend het aanleggen van (rail)infrastructuur. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat uw bedrijf commercieel rendabel is. Dat begint bij een goed logistiek concept.

ONZE SPECIALISATIE

Logitech is gespecialiseerd in het opzetten van rendabele spooraansluitingen en terminals. Wij zijn tijdens de realisatie van een project betrokken in alle fasen: van aanbesteding tot en met oplevering. Aansluitend voeren we onderhoudsinspecties uit en begeleiden de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Uw project is bij ons in goede handen, omdat wij door onze betrokkenheid overzicht hebben op de organisatie van het project en de processen die daar onderdeel van uitmaken. Wij werkten al voor onder meer havenbedrijven, provinciale en lokale overheden en ontwikkelingsmaatschappijen.

SPOORAANSLUITINGEN

Het ontwerpen van spooraansluitingen vereist specifieke kennis van spoortechniek en regelgeving. Door onze jarenlange ervaring beschikken we over veel kennis en kunde die we inzetten om werkzaamheden zo vorm te geven dat ze passen bij de unieke omstandigheden binnen uw bedrijf.

Tijdens de realisatie van een project kunnen bedrijfsprocessen vaak niet onderbroken worden. Daarom overleggen we met u over de situatie in uw bedrijf met betrekking tot bijvoorbeeld de beschikbare ruimte en het geheel of gedeeltelijk handhaven van de bestaande infrastructuur. Zo zorgen we er samen met u voor dat uw onderneming tijdens het project zo optimaal mogelijk door loopt.

Logitech is sinds zijn ontstaan in 1958 betrokken bij vrijwel alle spooraansluitingen in Nederland voor onder andere:

 • overslagbedrijven voor containers en stukgoed
 • de chemische industrie
 • de graan- en voedingsmiddelenindustrie
 • de staalindustrie.

SPOORLOGISTIEK ONDERZOEK

Een efficiënte afwikkeling van goederenvervoer vereist inzicht in de gewenste exploitatie, benodigde functionaliteiten en de effectiviteit ervan. Een spoorlogistiek onderzoek geeft duidelijkheid over onder andere:

 • de vervoerscapaciteit in trein- en wagonaantallen
 • het benodigd aantal sporen en de spoorlengtes
 • overslagtechnieken en -capaciteiten
 • veilige en efficiënte werkmethoden
 • dienstregelingen en rangeerprocessen.

TERMINALS

Bij de ontwikkeling en realisatie van een terminal zijn logistieke en technische kennis en ervaring van groot belang. Een juiste combinatie van deze twee resulteert in een optimaal concept voor een terminal waarbij aan- en afvoer en overslag van goederen volledig op elkaar afgestemd zijn.

 

Logitech is betrokken (geweest) bij een groot aantal railterminals in Nederland, zoals:

 • containerterminals
 • autoterminals
 • terminals voor bulkoverslag (kolen / erts)
 • en afvalterminals.

Spooraansluitingen en terminals in de praktijk

Onderhoudsinspecties en waardebepaling railinfrastructuur

Logitech Adviseurs & Ingenieurs is ontstaan uit de goederentak van de Nederlandse Spoorwegen. Bij verreweg de meeste spooraansluitingen en railterminals zijn we dus betrokken of betrokken geweest en nog jaarlijks inspecteren we vele terminals en spooraansluitingen of adviseren rond budgetteringen en onderhoudsprogramma’s. Daarmee dragen we bij aan de goede conditie van de (rail)infrastructuur.

Lees verder »

Spoorzoeken op terrein Cargill

In de jaren 90 ontwikkelde Logitech de railinfrastructuur op het terrein van Cerestar in Sas van Gent. De afgelopen tien jaar zijn de sporen niet gebruikt. Cerestar is inmiddels overgenomen door Cargill, die de wens heeft om opnieuw spoorvervoer te faciliteren. Logitech adviseert hen daarbij over het weer in gebruik nemen van het nog bestaande spoor, zodat er in de loop van dit jaar grondstoffen voor de zetmeelproductie per trein aangevoerd kunnen worden.

Lees verder »
Logitech_Cabooter

Groei railterminals in Nederland

Logitech ziet een groei in de investeringen in overslagterminals voor rail, die past in de ambities die Nederland heeft als het gaat over duurzaam vervoer. Tegelijkertijd constateren we ook dat er nog veel te doen is. We zijn op de goede weg, maar hebben nog vele stappen te zetten in de ontwikkeling van infrastructuur en digitalisering van de logistieke keten.

Lees verder »