DE NIEUWE REGELING

Op de uitvoering van al onze werkzaamheden is van toepassing de “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011”, De Nieuwe Regeling 2011 Eerste herziening juli 2013. U kunt deze hier downloaden.

The “Legal relationship client – architect, engineer and consultant DNR 2011”, The New Rules 2011 First revision July 2013 applies to the performance of all our activities. You can download it here.