Logitech begeleidt een groot aantal projecten voor ProRail ten behoeve van de openbare railinfrastructuur en werkt waar nodig samen met externe partners. We zijn actief in alle fasen van de projecten: van het eerste onderzoek en ontwerp tot en met de realisatie en oplevering. Uiteraard beschikken we over alle vereiste erkenningen die van belang zijn bij deze projecten.

HOOFDBANEN

Al het reizigers- en goederenvervoer vindt plaats over hoofdbanen, een cruciaal netwerk van spoorverbindingen. Dit netwerk wordt beheerd door ProRail. In alle regio’s voeren wij voor hen projecten uit, met name op het gebied van onderhoud en vernieuwing van het spoor.

STAMLIJNEN

De stamlijnen, bestaande uit haven- en industriesporen, vormen voor het railgoederenvervoer de schakel tussen hoofdbanen en bedrijfsaansluitingen. Deze stamlijnen worden doorgaans beheerd door ProRail en havenbedrijven, die ook regelmatig onze opdrachtgevers zijn.

EMPLACEMENTEN

Technische ontwikkelingen in het vervoer leiden ertoe dat emplacementen andere functies krijgen. Logitech adviseert emplacementbeheerders, overheden en semioverheden bij ontwikkelingen met betrekking tot emplacementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om relocatie van emplacementen weg uit binnensteden, het vaststellen van de benodigde functionaliteiten en ruimte.

LIGHTRAIL, TRAM- EN METROSPOREN

Logitech is ook thuis in de railinfrastructuur voor het stedelijk personenvervoer. We beschikken over de technische kennis om nieuwbouw-, onderhouds- en vernieuwingsprojecten bij tram- en metrosporen te begeleiden. Daarom schakelen beheerders Logitech graag in.

Openbare railinfra in de praktijk

Raamovereenkomst North Sea Port

North Sea Port en Logitech hebben een raamovereenkomst afgesloten voor ingenieursdiensten met betrekking tot de Nederlandse sporen. Daarmee blijven we ook de komende jaren een vaste partner van North Sea Port als het gaat om het uitvoeren van ingenieursdiensten voor ontwerp, uitvoering en herstelwerkzaamheden aan de spoorinfrastructuur in de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen.

Lees verder »

Onderhoudsinspecties en waardebepaling railinfrastructuur

Logitech Adviseurs & Ingenieurs is ontstaan uit de goederentak van de Nederlandse Spoorwegen. Bij verreweg de meeste spooraansluitingen en railterminals zijn we dus betrokken of betrokken geweest en nog jaarlijks inspecteren we vele terminals en spooraansluitingen of adviseren rond budgetteringen en onderhoudsprogramma’s. Daarmee dragen we bij aan de goede conditie van de (rail)infrastructuur.

Lees verder »

Vaste gebiedspartner van ProRail

Om te komen tot optimale samenwerking met de ingenieursbureaus heeft ProRail het afgelopen jaar Nederland verdeeld in negen gebieden. Voor de benodigde engineering in deze gebieden zijn raamcontracten afgesloten. Dit betreft ondersteuning op het gebied van advisering, engineering en uitvoeringsbegeleiding.

Lees verder »