Vaste gebiedspartner van ProRail

Om te komen tot optimale samenwerking met de ingenieursbureaus heeft ProRail het afgelopen jaar Nederland verdeeld in negen gebieden. Voor de benodigde engineering in deze gebieden zijn raamcontracten afgesloten. Dit betreft ondersteuning op het gebied van advisering, engineering en uitvoeringsbegeleiding.

Logitech is hiermee ‘huisingenieursbureau’ van ProRail geworden in de gebieden Zuid-Holland Noord en gebied Midden. In Zuid-Holland Noord vormen we een team met onze partner Royal HaskoningDHV. Door nauwe samenwerking met de andere in deze gebieden geselecteerde ingenieursbureaus kunnen we voor elke opgave de noodzakelijke en beschikbare kennis en capaciteit op het juiste moment inzetten. Zo dragen we de komende jaren als vaste gebiedspartner van ProRail met elkaar zo efficiënt en effectief mogelijk bij aan de gebiedsopgave en de bereikbaarheid van de Randstad.