Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een ruim begrip. Als succesvol bedrijf zijn wij het aan onszelf verplicht een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het welzijn van anderen en het milieu. Dat start met bewustwording, maar daarna is het ook gewoon een kwestie van doen. Voor Logitech betekent dat, dat we bij onze werkzaamheden oog houden voor een duurzame uitvoering van onze activiteiten, de veiligheid van de mensen met en voor wie we werken en ook op andere manieren proberen bij te dragen aan een betere maatschappij.

DUURZAAMHEID

Logitech gaat bewust om met energieverbruik en de uitstoot van CO2 en blijft op zoek naar nieuwe mogelijkheden zowel binnen het eigen bedrijf als in de keten. In 2010 waren we een van de eerste bedrijven die gecertificeerd werden conform de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). En al een aantal jaar staan wij op de vijfde en dus hoogste trede van deze ladder. We bespaarden de afgelopen jaren veel CO2-emissie door onder andere:

  • ledverlichting met bewegingssensoren toe passen in onze kantoren
  • energiezuinige apparaten aan te schaffen
  • zoveel mogelijk digitaal en dus papierloos te werken
  • onze jaarlijkse emissie te compenseren
  • de Green Driver Challenge waarmee we een duurzame rijstijl ontwikkelen.

VEILIGHEID

‘Samen zorgen voor bewust veilig werken’ is niet zomaar een kreet. Onder dit motto werken wij aan het continu verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -handelen binnen onze organisatie en de spoorbranche als geheel. Sinds 2014 zijn we gecertificeerd conform de Veiligheidsladder en hebben met onze inspanningen inmiddels trede 4 van 5 bereikt.

MAATSCHAPPIJ

Ook middels andere initiatieven proberen we bij te dragen aan een betere maatschappij.

Zo compenseerde Logitech zijn volledige CO2-uitstoot over 2020 (56 ton) door een bijdrage aan het Gold Standard project Efficient Cookstoves Rwanda.
Verstrekking van innovatieve kookstoven draagt in grote mate bij aan het besparen van brandstof. Daarnaast zorgt dit voor verbetering van de gezondheid door veel mindere rookvorming in huis en hoeven de families minder tijd te besteden aan het verzamelen van hout. De kookstoven worden gemaakt met lokaal aanwezige materialen.

Minder hout verstoken draagt daarnaast ook bij aan vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer en minder kappen van bossen heeft positieve invloed op de biodiversiteit.

De huishoudens die mee doen aan dit project besparen geld en het project zorgt voor lokale werkgelegenheid en opleiding.

DOWNLOADS