Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een ruim begrip. Als succesvol bedrijf zijn wij het aan onszelf verplicht een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het welzijn van anderen en het milieu. Dat start met bewustwording, maar daarna is het ook gewoon een kwestie van doen. Voor Logitech betekent dat, dat we bij onze werkzaamheden oog houden voor een duurzame uitvoering van onze activiteiten, de veiligheid van de mensen met en voor wie we werken en ook op andere manieren proberen bij te dragen aan een betere maatschappij.

DUURZAAMHEID

Logitech gaat bewust om met energieverbruik en de uitstoot van CO2 en blijft op zoek naar nieuwe mogelijkheden zowel binnen het eigen bedrijf als in de keten. In 2010 waren we een van de eerste bedrijven die gecertificeerd werden conform de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). En al een aantal jaar staan wij op de vijfde en dus hoogste trede van deze ladder. We bespaarden de afgelopen jaren veel CO2-emissie door onder andere:

  • ledverlichting met bewegingssensoren toe passen in onze kantoren
  • energiezuinige apparaten aan te schaffen
  • zoveel mogelijk digitaal en dus papierloos te werken
  • onze jaarlijkse emissie te compenseren
  • de Green Driver Challenge waarmee we een duurzame rijstijl ontwikkelen.

VEILIGHEID

‘Samen zorgen voor bewust veilig werken’ is niet zomaar een kreet. Onder dit motto werken wij aan het continu verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -handelen binnen onze organisatie en de spoorbranche als geheel. Sinds 2014 zijn we gecertificeerd conform de Veiligheidsladder en hebben met onze inspanningen inmiddels trede 4 van 5 bereikt.

MAATSCHAPPIJ

Ook door middel van andere initiatieven proberen we bij te dragen aan een betere maatschappij.

Zo compenseerde Logitech zijn volledige CO2-uitstoot over 2023 (51,8 ton) door een bijdrage aan het Verra VCS project Musi (energie uit water).

Sumatra, het grootste eiland van Indonesië, is bedekt met dichte tropische wouden waar ontelbare planten- en diersoorten leven. De vruchtbare grond is ideaal voor het verbouwen van rijst en andere producten zoals koffie, cacao, kaneel en palmsuiker. Desondanks worden nieuwe economische mogelijkheden beperkt door een rudimentaire infrastructuur en slechte toegang tot elektriciteit – en de groeiende vraag naar energie bedreigt Sumatra’s unieke natuurlijke ecosystemen.

 

De op het elektriciteitsnet aangesloten, “run-of-river” waterkrachtcentrale is gebouwd op de bovenste oevers van de Musi rivier in de buurt van Sumatra’s havenstad Bengkulu. Door gebruik te maken van de kinetische energie van krachtig stromend water heeft de Musi River hydrocentrale een totale geïnstalleerde capaciteit van 210 MW en levert elk jaar meer dan 765.000 MWh aan het elektriciteitsnet van Sumatra – dat is genoeg om te voldoen aan de vraag van gemiddeld meer dan 700.000 Indonesiërs per jaar!

 

Dit project pakt problemen op het platteland van Sumatra aan, zoals slechte toegang tot elektriciteit en het gebrek aan werkgelegenheid van goede kwaliteit, en stimuleert duurzame economische ontwikkeling. De waterkrachtcentrale in Musi River heeft hoogwaardige banen en bijscholingsmogelijkheden gecreëerd voor de lokale bevolking in wat van oudsher een boerengemeenschap was. Een deel van de projectinkomsten wordt opnieuw geïnvesteerd in de lokale gemeenschap: er wordt een weeshuis gebouwd, er worden nieuwe wegen en bruggen aangelegd en er is een traditionele marktplaats. Er is ook een herbebossingsprogramma opgezet in het omliggende stroomgebied om het natuurlijke landschap te beschermen.

DOWNLOADS