Grensgeval

Een weekend grenswerkers...

Een weekend als grenswerkers… Spoorvernieuwing tussen Roosendaal en Essen (B) met aannemer VolkerRail, waarbij Logitech weer uitvoeringsbegeleiding mag doen namens ProRail.