Raamovereenkomst North Sea Port

North Sea Port en Logitech hebben een raamovereenkomst afgesloten voor ingenieursdiensten met betrekking tot de Nederlandse sporen. Daarmee blijven we ook de komende jaren een vaste partner van North Sea Port als het gaat om het uitvoeren van ingenieursdiensten voor ontwerp, uitvoering en herstelwerkzaamheden aan de spoorinfrastructuur in de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen.

Zo voeren we halfjaarlijkse inspecties uit van de goederensporen in eigendom of beheer van North Sea Port, om het benodigde onderhoud te bepalen. Logitech stelt vervolgens de werkomschrijvingen op, ondersteunt bij de aanbesteding en begeleidt de uitvoering.

Daarnaast ondersteunen we North Sea Port met allerhande adviezen, ontwerpen en aanvragen van buitendienststellingen met betrekking tot alle bestaande en nieuw te realiseren spoorgerelateerde infrastructuur. Hieronder vallen naast de sporen zelf bijvoorbeeld ook overwegen en overwegbeveiligingen.

Super tof dat we onze jarenlange werkrelatie op deze wijze weer voort mogen zetten.