Logitech begeleidt een groot aantal projecten voor ProRail ten behoeve van de openbare railinfrastructuur en werkt waar nodig samen met externe partners. We zijn actief in alle fasen van de projecten: van het eerste onderzoek en ontwerp tot en met de realisatie en oplevering. Uiteraard beschikken we over alle vereiste erkenningen die van belang zijn bij deze projecten.

HOOFDBANEN

Al het reizigers- en goederenvervoer vindt plaats over hoofdbanen, een cruciaal netwerk van spoorverbindingen. Dit netwerk wordt beheerd door ProRail. In alle regio’s voeren wij voor hen projecten uit, met name op het gebied van onderhoud en vernieuwing van het spoor.

STAMLIJNEN

De stamlijnen, bestaande uit haven- en industriesporen, vormen voor het railgoederenvervoer de schakel tussen hoofdbanen en bedrijfsaansluitingen. Deze stamlijnen worden doorgaans beheerd door ProRail en havenbedrijven, die ook regelmatig onze opdrachtgevers zijn.

EMPLACEMENTEN

Technische ontwikkelingen in het vervoer leiden ertoe dat emplacementen andere functies krijgen. Logitech adviseert emplacementbeheerders, overheden en semioverheden bij ontwikkelingen met betrekking tot emplacementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om relocatie van emplacementen weg uit binnensteden, het vaststellen van de benodigde functionaliteiten en ruimte.

LIGHTRAIL, TRAM- EN METROSPOREN

Logitech is ook thuis in de railinfrastructuur voor het stedelijk personenvervoer. We beschikken over de technische kennis om nieuwbouw-, onderhouds- en vernieuwingsprojecten bij tram- en metrosporen te begeleiden. Daarom schakelen beheerders Logitech graag in.

Openbare railinfra in de praktijk

Windturbine Vattenfall

Vattenfall begeleiden we bij de voorbereiding en engineering voor de realisatie van een werkoverweg in het goederenspoor Lage Zwaluwe – Moerdijk in verband met de bouw van een nieuwe windturbine.

Lees verder »