Groei railterminals in Nederland

Logitech ziet een groei in de investeringen in overslagterminals voor rail, die past in de ambities die Nederland heeft als het gaat over duurzaam vervoer. Tegelijkertijd constateren we ook dat er nog veel te doen is. We zijn op de goede weg, maar hebben nog vele stappen te zetten in de ontwikkeling van infrastructuur en digitalisering van de logistieke keten.

Logitech is als advies- en ingenieursbureau betrokken (geweest) bij veel railterminals en bedrijfsspooraansluitingen in Nederland. In 2021 was dat onder andere bij de advisering voor ca. vijftien bestaande railterminals en daarnaast bij de ontwikkeling, aanleg, uitbreiding of aanpassing van tien deels bestaande en deels nieuwe railterminals. Hiervan is de railterminal van Cabooter in Venlo bekend. Maar bijvoorbeeld Bertschi – in Terneuzen en Rotterdam – en GPS Amsterdam investeerden ook in terminalcapaciteit en mogelijkheden voor vervoer over spoor. Daarnaast neemt ook het aantal (haalbaarheids)onderzoeken toe met betrekking tot het realiseren van nieuwe spoorterminals. Flevokust Haven is hier een voorbeeld van, zoals te lezen is in het artikel: Flevokust Haven.

Wij zien een groei in de investeringen in overslagterminals voor rail, die past in de ambities die Nederland heeft als het gaat over duurzaam vervoer. Tegelijkertijd constateren we ook dat er nog veel te doen is om de logistieke keten, de capaciteit en betrouwbaarheid van het spoorwegnet te verbeteren. De overheid is verantwoordelijk voor voldoende, kwalitatieve en betaalbare capaciteit voor het spoorgoederenvervoer. De markt in al zijn verschijningsvormen en met zijn uiteenlopende belangen is verantwoordelijk voor goede en betaalbare logistieke ketens. Beide hebben nog veel te doen.

We zijn in Nederland op de goede weg, maar hebben nog vele stappen te zetten in de ontwikkeling van spoorinfrastructuur en digitalisering van de logistieke keten.

Logitech_Cabooter