Masterplan rail Shell Moerdijk

Op en naast de site van Shell Moerdijk ligt een aanzienlijke hoeveelheid spoor.

Op en naast de site van Shell Moerdijk ligt een aanzienlijke hoeveelheid spoor. Afgelopen tijd hebben wij hiervoor, mede op basis van eigen opnames, een meerjarenplan voor de periode 2020 – 2030 opgesteld met advies om te komen tot een robuuste spoorinfra. Ook is hiermee inzicht gegeven in de te verwachten jaarlijkse onderhoudskosten.