Op bezoek bij Rail Service Center Rotterdam

In opdracht van Rail Service Center Rotterdam gaan wij begin 2021 een uitgebreide onderhoudsinspectie van de aanwezige bovengrondse infrastructuur uitvoeren.

In opdracht van Rail Service Center Rotterdam gaan wij begin 2021 een uitgebreide onderhoudsinspectie van de aanwezige bovengrondse infrastructuur uitvoeren. Naast verhardingen, sporen en kraanbanen omvat dit bijvoorbeeld ook lichtmasten, hekwerken en poorten.