Logitech is klaar voor de toekomst

Op 1 november nam Gert Drent na ruim dertig jaar dienstverband afscheid van Logitech Adviseurs & Ingenieurs. In dit interview kijkt hij terug op die tijd: ‘Als je ziet hoe het veranderd is! Maar ik denk dat ik een bedrijf achterlaat dat klaar is voor de toekomst. Er is een goede sfeer, we hebben mensen met potentie en zijn professioneler geworden.’

Net terug van een korte vakantie begint Gert: ‘Dit is de tweede dag dat ik nauwelijks verplichtingen heb en ik moet zeggen: er is wat van me afgevallen. Je bent toch altijd bezig met van alles, van grote tot minuscule dingen die geregeld moeten worden. Dat ben ik in een keer kwijt. In het begin dacht ik: 20% van mijn werktijd is mijn directeurschap en verder doe ik projecten, maar zo werkt het dus niet.’

Steeds leuker
Zijn loopbaan bij Logitech begon al in 1990, veel eerder dan het moment dat hij aantrad als directeur. Na een studie verkeerskunde in Tilburg werkte Gert in eerste instantie voor de Nederlandse Spoorwegen, waar hij, na een traineeship, als leidinggevende ging werken op het rangeerstation Kijfhoek in Rotterdam: ‘Dat was toen het meest moderne rangeerstation van Europa. Het stond heel erg in de picture. En het leuke was: ik kreeg gezelschap van over de hele wereld, verzorgde rondleidingen. Op Kijfhoek kwam het conventionele goederenverkeer – dat heel veel handwerk was, administratie, regels kennen – samen met techniek. Alles ging er computergestuurd, dat was op dat moment echt hightech. Die combi vond ik interessant.’

Toch kriebelde het nog ergens en een baan als projectleider bij Logitech sloot daar op aan: ‘Er kwam regelmatig een meneer van Logitech bij ons op bezoek om te praten over infrastructuurprojecten en van het een kwam het ander’, zegt hij lachend, ‘Mijn functie werd steeds leuker. Ik kreeg steeds grotere opdrachten, bouwde langdurige relaties op met klanten en heb samen met Ed van Nieuwamerongen een rol gespeeld bij de verzelfstandiging.’ Weggegaan is hij er nooit meer en nadat Logitech niet langer deel uitmaakte van Strukton werd Gert plaatsvervangend directeur naast Teun van Duin: ‘Toen Teun met pensioen ging lag het in de lijn der verwachting dat ik hem op zou volgen.’

Moeilijke tijd
Niet lang na zijn aantreden als directeur raakte de financiële crisis ook Logitech: ‘Ik dacht: we zijn een anticyclisch bedrijf. Op het moment dat de economie slecht draait, draaien wij goed. Dat kwam niet helemaal uit en er moest zwaar bezuinigd worden. Als ik terugkijk is dat de rotste tijd geweest. Ik heb inleenkrachten moeten ontslaan die al minstens een jaar bij ons werkten. Ze zeggen vaak dat dat de flexibele schil is, maar bij Logitech gaan we met inleenkrachten net zo om als met vaste collega’s. Daar bouw je net zo goed een band mee op. En ik moest ook vaste medewerkers ontslaan die allemaal al een jaar of tien voor Logitech werkten. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Je kent hun privéomstandigheden en dan moet je een keuze maken: wie wel en wie niet. Maar het was of dat, of het hele bedrijf naar de Filistijnen. Ik heb niet vaak wakker gelegen van mijn werk, maar toen wel.’ Om eraan toe te voegen: ‘Mijn vader moest als bedrijfsleider ooit zijn hele afdeling ontslaan, een man of twee- driehonderd. Dat vrat aan hem en ik kon me toen voorstellen hoe dat geweest is.’ Logitech kwam goed door de crisis, maar ‘dit wens je niemand toe’.

Duurzame samenwerkingen
Daaruit blijkt hoe belangrijk interne en externe samenwerking is voor Gert. ‘Iedereen vond het belangrijk om me directeur te noemen, maar uiteindelijk was ik vooral de eindverantwoordelijke. Ik vond het te leuk om projecten te blijven doen. Om mee te blijven werken met de anderen. Al was ik wel in de luxepositie om de leukste eruit te pikken’, voegt hij er lachend aan toe. ‘In die tijd heb ik ook goede contacten opgebouwd met klanten. Ik vind het leuk om vaak dezelfde mensen tegen te komen. Er zijn er met wie ik nu nog contact heb en die zeggen: weet je nog … Dat geeft mij voldoening. En ik heb altijd nauw samengewerkt met Ed. Hij was mijn klankbord.’ Dan komt hij terug op de goede sfeer binnen Logitech: ‘We hebben een heel diverse club mensen, dat maakt het leuk. Wanneer je met je mensen blijft praten, ze betrekt, eerlijk en transparant bent, dan werpt dat op een gegeven moment zijn vruchten af. Want zonder die club krijg je niets voor elkaar! Ze zeggen wel eens: ik wens je veel personeel. Maar ik heb dat nooit als last gezien.’

Bredere rol in advies, ontwerp en engineering
In al die jaren zag Gert het bedrijf veranderen en met zijn tijd meegaan: ‘Toen ik begon stond iedereen nog achter tekentafels, we hadden een lichtdrukmachine en er was meen ik één grote computer, al was dat meer een probeersel. Er waren drie secretaresses die alles uittypten, want iedereen schreef nog en de postbode bracht zakken post en nam ook weer zakken post mee terug … Als je ziet hoe dat veranderd is: alles gaat digitaal, we hebben nog maar een secretaresse en er zijn hooguit een of twee brieven per week.’

En Logitech zal zich blijven ontwikkelen: ‘Ik heb er altijd naar gestreefd om te groeien en misschien ben ik daar wat te voorzichtig in geweest, maar ik hoop dat het een bredere rol kan gaan spelen in advies, ontwerp en engineering.’ Gert heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger – Gerard Eijkelenboom – daaraan bij gaat dragen: ‘Natuurlijk is hij anders dan ik, maar het is goed dat er een frisse wind waait door Logitech en ervaringen van buiten naar binnen komen. Ik denk dat ik een bedrijf achterlaat dat klaar is voor de toekomst. Er is een goede sfeer, we hebben mensen met potentie en zijn professioneler geworden.’ Bovendien, helemaal uit beeld is hij zelf ook nog niet: ‘Ik blijf nog een project doen.’

Foto: © Mel Boas – Boasphoto.nl

Logitech: Gert Drent / foto: (c) Mel Boas