Categorieën
logistieke bedrijfsinrichting

Capaciteitsanalyse Rail Terminal Gelderland

Voor Provincie Gelderland hebben we een capaciteitsanalyse uitgevoerd voor de toekomstige Rail Terminal Gelderland, waarin de capaciteit in zowel een mogelijke startfase alsook de eindfase bepaald is met behulp van onze expertise op het gebied van goederenstromen en door Logitech ontwikkelde rekenmodellen.

Categorieën
logistieke bedrijfsinrichting

Logistieke analyse Cabooter Railterminal Greenport Venlo

Een goed ontwerp voor een overslagterminal begint met een logistieke analyse van de terminalprocessen en goederenstromen. Deze analyse vormt de basis voor het ontwikkelen van de optimale lay-out van de terminal. Voor Cabooter Group hebben we deze analyse uitgevoerd in de eerste fase van de ontwikkeling van Cabooter Railterminal Greenport Venlo

Categorieën
logistieke bedrijfsinrichting

Planstudie spoor Port of Moerdijk

Het haven- en industrieterrein van Moerdijk is strategisch gelegen tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen. Moerdijk is een logistieke draaischijf waar goederenstromen samenkomen en productie plaatsvindt.

Voor Port of Moerdijk hebben we samen met een aantal partners een inventarisatie uitgevoerd van de huidige situatie, kansen en knelpunten, verbetermogelijkheden en maatregelen van het spoor.

Deze Planstudie Spoor is een onderlegger met mogelijke ontwikkelingen en maatregelen waarop het Havenbedrijf haar strategie kan baseren ten aanzien van de bereikbaarheid van de haven voor de modaliteit spoor.

Uitvoering van de strategie bestaat uit het volgen van marktontwikkeling, het plegen van gerichte investeringen door het Havenbedrijf en het op de agenda krijgen van relevante spooronderwerpen bij andere (investerende) partijen.