Categorieën
nieuws openbare railinfra

Start uitvoeringsbegeleiding namens ProRail

In opdracht van ProRail voeren we regelmatig uitvoeringsbegeleiding uit voor diverse projecten aan het spoor. Dit jaar zullen we vaak weekenden van huis zijn om opdrachten en de aannemers die de opdrachten uitvoeren te begeleiden. In het weekend van 29 en 30 januari startten we daarmee en het zal zeker niet het laatste weekend zijn.

Deze keer werd gewerkt aan spoorvernieuwing bij Abbenes. Tussen Hoofddorp en Leiden vernieuwd hoofdaannemer Dura Vermeer de hoofdspoorbaan, waarbij gebuik gemaakt wordt van materieel van Swietelsky Rail Benelux en Strukton Rail. Samen maken we de Randstad beter bereikbaar!

Categorieën
aansluitingen & terminals nieuws railadvies

Groei railterminals in Nederland

Logitech is als advies- en ingenieursbureau betrokken (geweest) bij veel railterminals en bedrijfsspooraansluitingen in Nederland. In 2021 was dat onder andere bij de advisering voor ca. vijftien bestaande railterminals en daarnaast bij de ontwikkeling, aanleg, uitbreiding of aanpassing van tien deels bestaande en deels nieuwe railterminals. Hiervan is de railterminal van Cabooter in Venlo bekend. Maar bijvoorbeeld Bertschi – in Terneuzen en Rotterdam – en GPS Amsterdam investeerden ook in terminalcapaciteit en mogelijkheden voor vervoer over spoor. Daarnaast neemt ook het aantal (haalbaarheids)onderzoeken toe met betrekking tot het realiseren van nieuwe spoorterminals. Flevokust Haven is hier een voorbeeld van, zoals te lezen is in het artikel: Flevokust Haven.

Wij zien een groei in de investeringen in overslagterminals voor rail, die past in de ambities die Nederland heeft als het gaat over duurzaam vervoer. Tegelijkertijd constateren we ook dat er nog veel te doen is om de logistieke keten, de capaciteit en betrouwbaarheid van het spoorwegnet te verbeteren. De overheid is verantwoordelijk voor voldoende, kwalitatieve en betaalbare capaciteit voor het spoorgoederenvervoer. De markt in al zijn verschijningsvormen en met zijn uiteenlopende belangen is verantwoordelijk voor goede en betaalbare logistieke ketens. Beide hebben nog veel te doen.

We zijn in Nederland op de goede weg, maar hebben nog vele stappen te zetten in de ontwikkeling van spoorinfrastructuur en digitalisering van de logistieke keten.

Categorieën
nieuws

Uitdagingen voor de toekomst aangaan

Duurzaamheid is geen keuze meer, maar noodzaak. Dat is na de recente Climate Change Conference (COP26) in Glasgow voor iedereen duidelijk, zo blijkt ook uit het nieuwe regeerakkoord. Dat vraagt om andere manieren van reizen en vervoeren. Een bestemming bereiken per trein bijvoorbeeld, in plaats van per vliegtuig.

Dat lijkt eenvoudig, maar het is een tocht vol hindernissen, las ik laatst in het verhaal van een vrouw die vanuit Oslo naar de top wilde afreizen. Het duurde vier uur voordat ze via verschillende sites haar reis van A naar B had geboekt. En toen ze haar ticket eenmaal had, bleek dat ze vijf keer duurder uit was dan wanneer ze ervoor had gekozen te gaan vliegen. Bovendien zou ze maar liefst twaalf keer zo lang onderweg zijn en liet, eenmaal onderweg, ook de accommodatie te wensen over. Ze sliep slecht en het eten was matig. Ik ben ervan overtuigd dat dat anders kan en moet. Ook voor goederenvervoer, want al zul je goederen niet horen klagen, het proces is vergelijkbaar.

Ruimte voor verbetering
Voor het zover is, is er veel werk aan de winkel. Maar er is ruimte voor verbetering en concrete plannen om die te benutten zijn er ook. Al zijn die vaak groots en meeslepend, zoals het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), het European Rail Traffic Management System (ERTMS), goederencorridors of plannen voor digitalisering. En groot denken is noodzakelijk, maar alle plannen realiseren kan alleen wanneer er veel kleine, samenhangende stappen worden gemaakt over de volle breedte van logistiek, mobiliteit en infrastructuur. Enerzijds om de basis op orde te krijgen voordat nieuwe processen en technologieën kunnen worden geïmplementeerd. Anderzijds om toe te kunnen werken naar een state-of-the-art-vervoerssysteem. Alleen dan ontstaat een duurzaam systeem van infra, vervoer en geïntegreerde logistieke en mobiliteitsdiensten dat optimaal bijdraagt aan nationale opgaves als leefbaarheid, bereikbaarheid en brede welvaart.

Digitalisering biedt kansen
In het goederenvervoer investeert een toenemend aantal bedrijven in overslagterminals en spooraansluitingen. Alleen al in 2021 werkte Logitech mee aan ca. tien railoverslagterminals in Nederland en een aantal in het buitenland. Maar kan het spoornetwerk de verwachte groei van het vervoer per spoor wel verwerken? Niet zonder meer. Dat kan alleen wanneer achterstallig onderhoud en knelpunten worden aangepakt. Zo zal de benutting van spoormaterieel moet worden verhoogd, wat alleen mogelijk is wanneer de voorspelbaarheid van de vervoersprocessen verbeterd wordt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Dat vraagt ook meer ketentransparantie en een betere afstemming tussen verschillende partijen. Daar horen goede afspraken bij en vergaande digitalisering, zodat snelle uitwisseling van data kan plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat dat ook weer leidt tot inzichten waarmee verdere optimalisatie kan plaatsvinden.

Mobiliteit als dienst
Digitalisering gaat niet alleen over railgoederenvervoer vervolmaken, maar ook het reizigersvervoer. Steden zullen door verstedelijking fors in aantal inwoners groeien, maar de ruimte voor infrastructuur blijft gelijk. Lightrail wordt daarvoor als belangrijke oplossing gezien. En met die beperkte ruimte zullen we een spreekwoordelijke schoenlepel nodig hebben om dat op de juiste voorwaarden binnen de ruimtelijke, financiële en operationele kaders in te passen. En ook daar gaat het erom dat met bestaande middelen de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benut wordt. Dat betekent opnieuw ketentransparantie, digitalisering en data delen, zodat de reiziger straks verzekerd is van beter en goedkoper vervoer, omdat mobiliteit wordt aangeboden als dienst.

Ontzorgd op reis
Logitech Adviseurs & Ingenieurs wil de komende jaren met haar expertise op het gebied van rail graag een bijdrage leveren en deze uitdagingen aangaan. Want wanneer deze ontwikkelingen zijn gerealiseerd kan de reislustige vrouw, wiens reisverslag ik las, een tocht in het vervolg via één app boeken. Onderweg krijgt ze dan updates over wijzigingen in aankomst- of vertrektijden en advies over wat te doen als haar reis onverhoopt anders verloopt. Het zou reizen per trein voor haar een stuk overzichtelijker, aangenamer en goedkoper maken. En hopelijk wordt er dan in de tussentijd ook gewerkt aan een comfortabeler reis, zodat ze beter slaapt en goed kan eten. En voor goederenvervoer zou ik eenzelfde scenario kunnen schetsen.

Sinds 1 november mag ik leidinggeven aan dit mooie bedrijf en ik heb er zin in om samen met onze adviseurs en ingenieurs aan de slag te gaan om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen rond railvervoer.

Gerard Eijkelenboom
g.eijkelenboom@logitech.nl

Foto: © Mel Boas – Boasphoto.nl

Categorieën
nieuws

Logitech is klaar voor de toekomst

Op 1 november nam Gert Drent na ruim dertig jaar dienstverband afscheid van Logitech Adviseurs & Ingenieurs. Terugkijkend op die tijd, zegt hij: ‘Als je ziet hoe het veranderd is! Maar ik denk dat ik een bedrijf achterlaat dat klaar is voor de toekomst. Er is een goede sfeer, we hebben mensen met potentie en zijn professioneler geworden.’

Net terug van een korte vakantie begint Gert: ‘Dit is de tweede dag dat ik nauwelijks verplichtingen heb en ik moet zeggen: er is wat van me afgevallen. Je bent toch altijd bezig met van alles, van grote tot minuscule dingen die geregeld moeten worden. Dat ben ik in een keer kwijt. In het begin dacht ik: 20% van mijn werktijd is mijn directeurschap en verder doe ik projecten, maar zo werkt het dus niet.’

Steeds leuker
Zijn loopbaan bij Logitech begon al in 1990, veel eerder dan het moment dat hij aantrad als directeur. Na een studie verkeerskunde in Tilburg werkte Gert in eerste instantie voor de Nederlandse Spoorwegen, waar hij, na een traineeship, als leidinggevende ging werken op het rangeerstation Kijfhoek in Rotterdam: ‘Dat was toen het meest moderne rangeerstation van Europa. Het stond heel erg in de picture. En het leuke was: ik kreeg gezelschap van over de hele wereld, verzorgde rondleidingen. Op Kijfhoek kwam het conventionele goederenverkeer – dat heel veel handwerk was, administratie, regels kennen – samen met techniek. Alles ging er computergestuurd, dat was op dat moment echt hightech. Die combi vond ik interessant.’

Toch kriebelde het nog ergens en een baan als projectleider bij Logitech sloot daar op aan: ‘Er kwam regelmatig een meneer van Logitech bij ons op bezoek om te praten over infrastructuurprojecten en van het een kwam het ander’, zegt hij lachend, ‘Mijn functie werd steeds leuker. Ik kreeg steeds grotere opdrachten, bouwde langdurige relaties op met klanten en heb samen met Ed van Nieuwamerongen een rol gespeeld bij de verzelfstandiging.’ Weggegaan is hij er nooit meer en nadat Logitech niet langer deel uitmaakte van Strukton werd Gert plaatsvervangend directeur naast Teun van Duin: ‘Toen Teun met pensioen ging lag het in de lijn der verwachting dat ik hem op zou volgen.’

Moeilijke tijd
Niet lang na zijn aantreden als directeur raakte de financiële crisis ook Logitech: ‘Ik dacht: we zijn een anticyclisch bedrijf. Op het moment dat de economie slecht draait, draaien wij goed. Dat kwam niet helemaal uit en er moest zwaar bezuinigd worden. Als ik terugkijk is dat de rotste tijd geweest. Ik heb inleenkrachten moeten ontslaan die al minstens een jaar bij ons werkten. Ze zeggen vaak dat dat de flexibele schil is, maar bij Logitech gaan we met inleenkrachten net zo om als met vaste collega’s. Daar bouw je net zo goed een band mee op. En ik moest ook vaste medewerkers ontslaan die allemaal al een jaar of tien voor Logitech werkten. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Je kent hun privéomstandigheden en dan moet je een keuze maken: wie wel en wie niet. Maar het was of dat, of het hele bedrijf naar de Filistijnen. Ik heb niet vaak wakker gelegen van mijn werk, maar toen wel.’ Om eraan toe te voegen: ‘Mijn vader moest als bedrijfsleider ooit zijn hele afdeling ontslaan, een man of twee- driehonderd. Dat vrat aan hem en ik kon me toen voorstellen hoe dat geweest is.’ Logitech kwam goed door de crisis, maar ‘dit wens je niemand toe’.

Duurzame samenwerkingen
Daaruit blijkt hoe belangrijk interne en externe samenwerking is voor Gert. ‘Iedereen vond het belangrijk om me directeur te noemen, maar uiteindelijk was ik vooral de eindverantwoordelijke. Ik vond het te leuk om projecten te blijven doen. Om mee te blijven werken met de anderen. Al was ik wel in de luxepositie om de leukste eruit te pikken’, voegt hij er lachend aan toe. ‘In die tijd heb ik ook goede contacten opgebouwd met klanten. Ik vind het leuk om vaak dezelfde mensen tegen te komen. Er zijn er met wie ik nu nog contact heb en die zeggen: weet je nog … Dat geeft mij voldoening. En ik heb altijd nauw samengewerkt met Ed. Hij was mijn klankbord.’ Dan komt hij terug op de goede sfeer binnen Logitech: ‘We hebben een heel diverse club mensen, dat maakt het leuk. Wanneer je met je mensen blijft praten, ze betrekt, eerlijk en transparant bent, dan werpt dat op een gegeven moment zijn vruchten af. Want zonder die club krijg je niets voor elkaar! Ze zeggen wel eens: ik wens je veel personeel. Maar ik heb dat nooit als last gezien.’

Bredere rol in advies, ontwerp en engineering
In al die jaren zag Gert het bedrijf veranderen en met zijn tijd meegaan: ‘Toen ik begon stond iedereen nog achter tekentafels, we hadden een lichtdrukmachine en er was meen ik één grote computer, al was dat meer een probeersel. Er waren drie secretaresses die alles uittypten, want iedereen schreef nog en de postbode bracht zakken post en nam ook weer zakken post mee terug … Als je ziet hoe dat veranderd is: alles gaat digitaal, we hebben nog maar een secretaresse en er zijn hooguit een of twee brieven per week.’

En Logitech zal zich blijven ontwikkelen: ‘Ik heb er altijd naar gestreefd om te groeien en misschien ben ik daar wat te voorzichtig in geweest, maar ik hoop dat het een bredere rol kan gaan spelen in advies, ontwerp en engineering.’ Gert heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger – Gerard Eijkelenboom – daaraan bij gaat dragen: ‘Natuurlijk is hij anders dan ik, maar het is goed dat er een frisse wind waait door Logitech en ervaringen van buiten naar binnen komen. Ik denk dat ik een bedrijf achterlaat dat klaar is voor de toekomst. Er is een goede sfeer, we hebben mensen met potentie en zijn professioneler geworden.’ Bovendien, helemaal uit beeld is hij zelf ook nog niet: ‘Ik blijf nog een project doen.’

Foto: © Mel Boas – Boasphoto.nl

Categorieën
nieuws railadvies

Flevokust Haven

De regio Flevoland ontwikkelt zich sterk als logistieke hotspot, waardoor de goederenstromen van en naar Flevoland toenemen. En daarmee groeit ook de vraag naar multimodale vervoersoplossingen. Behalve voor vervoer over de weg of het water, ambieert provincie Flevoland ook om deze ontwikkeling een impuls te geven met behulp van een railterminal nabij Lelystad. Daarmee versterkt het de regio als vervoersknooppunt én wordt de logistieke concurrentiekracht vergroot, omdat vervoerders de mogelijkheid krijgen om voor nationale en internationale bestemmingen tussen verschillende modaliteiten te kiezen.

In samenwerking met de Stec Groep BV is onderzoek gedaan naar de groeicapaciteit van de markt voor spoorvervoer binnen en naar de regio Flevokust Haven. Daarbij werd gezocht naar antwoorden op vragen als: Welke spelers op de markt maken nu en in de toekomst gebruik van de terminal? Hoe groot is het potentiële volume aan goederen dat per spoor wordt aan- of afgevoerd? En welke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de vraag naar intermodale oplossingen? Logitech BV heeft zich hierbij met name gericht op de technische onderzoeksvragen. Welke terminalvariant past bij de vraag vanuit de markt? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? En: wat is de meest optimale aansluiting op het hoofdspoor Almere-Lelystad-Zwolle?

Na afronding van dit onderzoek moet een helder inzicht zijn verkregen of en op welke wijze een railterminal in of nabij de Flevoland kan bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat kan uiteindelijk resulteren in een ruimtelijke reservering voor een terminal nabij het industriegebied Flevokust Haven, waarmee de regio haar waarde als vestigingsplaats voor logistieke bedrijven kan verhogen en kan uitgroeien tot een belangrijk knooppunt voor goederenvervoer.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met: j.vanwees@logitech.nl

Categorieën
nieuws

The future is ours

Sinds 1 december 2021 is Logitech ambassadeur van The Future is Ours. Een samenwerkingsverband waarmee de Nederlandse spoorgoederensector zich inzet om goederenvervoer per spoor beter op de kaart te zetten om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

www.thefutureisours.nl

Categorieën
nieuws

Gerard Eijkelenboom nieuwe directeur van Logitech Adviseurs & Ingenieurs

Op 1 november a.s. neemt Gerard Eijkelenboom het stokje over van Gert Drent als directeur van Logitech Adviseurs & Ingenieurs. Drent trad in 1990 in dienst bij het bedrijf als projectleider en was sinds 2008 directeur. Eijkelenboom was eerder in dienst als adviseur en productgroepmanager en keert nu terug naar Logitech waar hij zijn loopbaan begon. 

‘Het is boeiend om te zien hoe de wereld veranderd is ten opzichte van toen’, zegt Drent. ‘Bijna een generatie lang heb ik gewerkt bij dit unieke bureau met een enthousiast team vol positieve spirit, maar ik neem met een gerust hart afscheid en heb het volste vertrouwen in de toekomst van Logitech onder leiding van Gerard.’
 

Frisse start

Eijkelenboom is zoals gezegd geen onbekende voor Logitech. Al direct na zijn studie in Delft begon hij te werken voor het bedrijf, om daarna zijn horizon te verleggen en nu terug te keren. De afgelopen jaren werkte hij bij het Havenbedrijf Rotterdam en De Verkeersonderneming, waar hij zich bezighield met infraontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid. Een perfecte match voor Logitech dat in de 31 jaar dat Gert Drent er werkte, uitgroeide tot een vertrouwde partner met unieke expertise op het gebied van spoorvervoer en railinfrastructuur. Gert: ‘Gerard kan een nieuwe start maken en een frisse wind door dit leuke bedrijf laten waaien.’

 

Samen de schouders eronder

Drent kijkt tevreden terug: ‘Ik heb altijd met veel plezier mijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van Logitech’, zegt hij, ‘maar ik realiseer me terdege dat het succes alleen maar is bereikt met de mensen die er werken en daar, net als ik, allemaal lol in hebben.’ De ambitie van Gerard Eijkelenboom sluit daar naadloos op aan: ‘Het voelt goed om terug te komen’, vertelt hij, ‘Niet vanwege the good old days,  maar om de wereld van het spoor waar Logitech in gespecialiseerd is. Ik heb er veel zin in om samen met mijn collega’s de schouders te zetten onder de verdere ontwikkeling van het bureau en een bijdrage te leveren aan de logistieke en bereikbaarheidsopgaves van ons land.’

 

Foto: © Mel Boas – Boasphoto.nl