Categorieën
aansluitingen & terminals nieuws railadvies

Groei railterminals in Nederland

Logitech is als advies- en ingenieursbureau betrokken (geweest) bij veel railterminals en bedrijfsspooraansluitingen in Nederland. In 2021 was dat onder andere bij de advisering voor ca. vijftien bestaande railterminals en daarnaast bij de ontwikkeling, aanleg, uitbreiding of aanpassing van tien deels bestaande en deels nieuwe railterminals. Hiervan is de railterminal van Cabooter in Venlo bekend. Maar bijvoorbeeld Bertschi – in Terneuzen en Rotterdam – en GPS Amsterdam investeerden ook in terminalcapaciteit en mogelijkheden voor vervoer over spoor. Daarnaast neemt ook het aantal (haalbaarheids)onderzoeken toe met betrekking tot het realiseren van nieuwe spoorterminals. Flevokust Haven is hier een voorbeeld van, zoals te lezen is in het artikel: Flevokust Haven.

Wij zien een groei in de investeringen in overslagterminals voor rail, die past in de ambities die Nederland heeft als het gaat over duurzaam vervoer. Tegelijkertijd constateren we ook dat er nog veel te doen is om de logistieke keten, de capaciteit en betrouwbaarheid van het spoorwegnet te verbeteren. De overheid is verantwoordelijk voor voldoende, kwalitatieve en betaalbare capaciteit voor het spoorgoederenvervoer. De markt in al zijn verschijningsvormen en met zijn uiteenlopende belangen is verantwoordelijk voor goede en betaalbare logistieke ketens. Beide hebben nog veel te doen.

We zijn in Nederland op de goede weg, maar hebben nog vele stappen te zetten in de ontwikkeling van spoorinfrastructuur en digitalisering van de logistieke keten.

Categorieën
nieuws railadvies

Flevokust Haven

De regio Flevoland ontwikkelt zich sterk als logistieke hotspot, waardoor de goederenstromen van en naar Flevoland toenemen. En daarmee groeit ook de vraag naar multimodale vervoersoplossingen. Behalve voor vervoer over de weg of het water, ambieert provincie Flevoland ook om deze ontwikkeling een impuls te geven met behulp van een railterminal nabij Lelystad. Daarmee versterkt het de regio als vervoersknooppunt én wordt de logistieke concurrentiekracht vergroot, omdat vervoerders de mogelijkheid krijgen om voor nationale en internationale bestemmingen tussen verschillende modaliteiten te kiezen.

In samenwerking met de Stec Groep BV is onderzoek gedaan naar de groeicapaciteit van de markt voor spoorvervoer binnen en naar de regio Flevokust Haven. Daarbij werd gezocht naar antwoorden op vragen als: Welke spelers op de markt maken nu en in de toekomst gebruik van de terminal? Hoe groot is het potentiële volume aan goederen dat per spoor wordt aan- of afgevoerd? En welke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de vraag naar intermodale oplossingen? Logitech BV heeft zich hierbij met name gericht op de technische onderzoeksvragen. Welke terminalvariant past bij de vraag vanuit de markt? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? En: wat is de meest optimale aansluiting op het hoofdspoor Almere-Lelystad-Zwolle?

Na afronding van dit onderzoek moet een helder inzicht zijn verkregen of en op welke wijze een railterminal in of nabij de Flevoland kan bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat kan uiteindelijk resulteren in een ruimtelijke reservering voor een terminal nabij het industriegebied Flevokust Haven, waarmee de regio haar waarde als vestigingsplaats voor logistieke bedrijven kan verhogen en kan uitgroeien tot een belangrijk knooppunt voor goederenvervoer.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met: j.vanwees@logitech.nl

Categorieën
railadvies

Onderhoudsinspectie Axelse Vlakte

Fraaie Hollandse luchten vandaag tijdens de onderhoudsinspectie van het spoor die we in opdracht van North Sea Port uitvoeren op de Axelse Vlakte.

Categorieën
railadvies

Onderhoudsinspecties railinfrastructuur North Sea Port

Na de spoor-inspecties in Zeebrugge van de afgelopen dagen was het maar een kleine stap naar Axelse Vlakte en Terneuzen, waar we vandaag voor North Sea Port inspecties hebben uitgevoerd.

Categorieën
railadvies

Onderhoudsinspectie railinfrastructuur C.RO Ports

Twee dagen spoorinspectie in Zeebrugge, locatie Brittanniadok en Albert II dok, om de onderhoudstoestand van de sporen te bepalen.

Categorieën
railadvies

Op bezoek bij Rail Service Center Rotterdam

In opdracht van Rail Service Center Rotterdam gaan wij begin 2021 een uitgebreide onderhoudsinspectie van de aanwezige bovengrondse infrastructuur uitvoeren. Naast verhardingen, sporen en kraanbanen omvat dit bijvoorbeeld ook lichtmasten, hekwerken en poorten. 

Categorieën
railadvies

Masterplan rail Shell Moerdijk

Op en naast de site van Shell Moerdijk ligt een aanzienlijke hoeveelheid spoor. Afgelopen tijd hebben wij hiervoor, mede op basis van eigen opnames, een meerjarenplan voor de periode 2020 – 2030 opgesteld met advies om te komen tot een robuuste spoorinfra. Ook is hiermee inzicht gegeven in de te verwachten jaarlijkse onderhoudskosten.